Idea

„Akademia Doktora Korczaka” to platforma edukacyjna Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu.

Akademia stanowi miejsce spotkań ludzi z dziedziny edukacji, sztuki, nauki, których łączy fascynacja postacią Janusza Korczaka. Stary Doktor, pełniący w swoim życiu rolę lekarza, pisarza, publicysty a nade wszystko pedagoga, jest dla twórców projektu osobą, którego postawa i idee pedagogiczne stanowią punkt odniesienia dla działalności Akademii.

Akademia Doktora Korczaka w swoich planach przewiduje organizację licznych przedsięwzięć artystycznych i edukacyjnych, otwierających współpracę różnych ośrodków kultury na Dolnym Śląsku. Swoją działalność Akademia zainicjuje musicalem „Doktorze Korczak!”

 

CELE AKADEMII:

  • wspieranie realizacji artystycznych dzieci i młodzieży
  • ułatwianie dostępu do dobrej jakości oferty artystycznej mieszkańcom regionu Dolnego Śląska
  • sieciowanie podmiotów z Dolnego Śląska w ramach edukacji kulturalnej i artystycznej
  • włączanie w odbiór sztuki i warsztatów edukacyjnych wykluczone grupy społeczne Dolnego Śląska
  • inspirowanie i rozpowszechnianie idei Doktora Korczaka za pomocą działań artystycznych i edukacyjnych

Byłoby błędem sądzić, że rozumieć znaczy uniknąć trudności

Sztuka

Człowiek wrażliwy na piękno kwiatu, motyla, pejzażu, miałby być obojętny na piękno człowieka?

Mając na względzie idee promowane przez doktora Korczaka, sferą działalności Akademii jest realizacja projektów artystycznych łączących dzieci, młodzież i dorosłych. Sztuka powinna dawać możliwość rozwoju oraz działać na rzecz uwrażliwiania na krzywdę, poznania rzeczywistości, niwelacji, wykluczenia społecznego ze sfery kultury. Celem Akademii jest powołanie do życia projektów, które staną się katalizatorem w wyrażaniu tych wartości. Sztuka w Akademii to również inspirowanie, dawanie nadziei i metoda rozwoju artystycznego dzieci i młodzieży.

motyle4

Edukacja

Nie ma dzieci, są ludzie

W centrum idei wychowawczej doktora Korczaka zawsze stał człowiek. Nadrzędnym celem Akademii jest uwrażliwianie na krzywdę drugiego człowieka niezależnie od wieku, rasy, poglądów, narodowości, statusu materialnego. W swoim przesłaniu, realizowane projekty, powinny piętnować postawy uprzedmiotawiające, dyskryminujące i wykluczające różne części społeczeństwa.

sowa4